Kako najti seznam končnih izdelkov ob koncu leta?

Mala podjetja se morajo zavedati svojih zalog, da lahko prilagodijo svojo proizvodnjo. Eden najpomembnejših zalog, ki ga je treba poznati, je popis končnih izdelkov, saj označuje količino blaga, ki je na voljo za prodajo. Izračunajte končni popis končnega blaga za leto, tako da boste vedeli, koliko zalog boste začeli z naslednjim letom.

1.

Prenesite končno vrednost končnih izdelkov iz prejšnjega leta, ki se bodo uporabljali kot začetni inventar za tekoče leto. Če bi na primer končni inventar končnega blaga za leto 2010 znašal 10.000 USD, bi bil to tudi začetni inventar končnega blaga za leto 2011.

2.

Seštejte stroške neposrednih materialov, uporabljenih v proizvodnji, neposredne delovne sile, uporabljene v proizvodnji, in začetnega blaga v obdelavi, nato odštejte končno blago v postopku. Tako boste dobili skupne stroške blaga, proizvedenega v tem letu.

3.

Začetnemu popisu končnega blaga dodajte stroške proizvedenega blaga. Tako boste dobili skupno blago, ki je na voljo za prodajo.

4.

Odštejte stroške prodanega blaga od skupnega blaga, ki je na voljo za prodajo. Tako boste dobili skupno vrednost končnih izdelkov na koncu leta.