Odgovornost vodje ekipe v primerjavi z nadzornikom

Glavna razlika med vodji ekip in nadzorniki je njihova stopnja avtoritete. Vodje skupin so običajno delavci, ki imajo visoko stopnjo tehničnega znanja na svojem delovnem mestu ali so med vrstniki zelo spoštovani. Zaradi teh lastnosti imajo zaupanje nadzornika, ki zaupa, da lahko vodja ekipe sodelavce motivira s stališča vrstnikov.

V nekaterih organizacijah razlika med vodjo ekipe in supervizorjem ni jasna. Vendar pa obstajajo določene naloge ali področja dela, kjer je pomembno razjasniti, kdo kaj počne.

Komuniciranje strateške smeri

Vodje skupin sodelujejo pri sporočanju strateške usmeritve oddelka ali organizacije članom ekipe. Vendar vodje skupin običajno ne sodelujejo pri razvoju strateškega poslanstva in tudi pri določanju, ali je strateška usmeritev izvedljiva. Nadzorniki pa lahko igrajo vlogo pri strateškem odločanju ali razvijanju poslanstva oddelka ali organizacije, odvisno od velikosti in hierarhičnih oddelkov podjetja.

Dodelitev nalog članom ekipe

Za sporočanje naloge ali projekta članom ekipe so odgovorni številni vodje skupin. Nadzorniki lahko projektno nalogo dodelijo vodji ekipe, vodja ekipe pa je odgovoren, da naloge razdeli na člane ekipe na podlagi znanja o njihovih sposobnostih in talentih.

Ker je vodja ekipe morda končno odgovoren za oddajo končnega projekta nadzorniku, je sledenje napredku, spremljanje nalog članov ekipe in zagotavljanje spoštovanja rokov tudi funkcija vodje ekipe. Ko je projekt končan, nadzornik ugotovi, ali je kakovost dela sprejemljiva.

Politika oddelkov ali podjetij

V organizacijah z več plastmi zaposlenih je običajno, da nadzornik prenese vodenje evidenc, komuniciranje s politikami oddelkov ali podjetij in zagotavljanje skladnosti z vodjo ekipe. Čeprav tako vodje ekip kot nadzorniki sledijo politikam in smernicam, ko člani ekipe želijo pojasnila glede navodil ali pravilnikov, gre za hiter odziv na vodjo ekipe. Nadzorniki so lahko vključeni v razvoj in izvajanje politike in sporočanje sprememb vodjem skupin.

Usposabljanje in ocena potreb

Vodje skupin so praviloma tisti, ki zagotavljajo usposabljanje na delovnem mestu in usmerjanje novih najemnikov v oddelčne ali skupinske procese. Medtem ko lahko nadzorniki določajo veščine, ki jih morajo člani ekipe pridobiti, je vodja ekipe tisti, ki skrbi za to, da člani ekipe postanejo usposobljeni na določenih področjih, ki jim omogočajo izpolnjevanje dodeljenih nalog.

Vodje skupin zagotavljajo vsakodnevne operativne smernice in zaradi svojih tehničnih spretnosti bodo bolj verjetno bolje razumeli aplikacije in opremo, ki se uporabljajo pri opravljanju določenih delovnih nalog. Nadzorniki imajo lahko neposredno službo za komunikacijo s kadrovsko službo za zahtevanje posebnih programov usposabljanja ali pošiljanje zaposlenih na tečaje usposabljanja in razvoja zunaj kraja.

Treniranje in mentorstvo

Vodje skupin so pogosto učinkoviti pri treniranju in mentoriranju zaposlenih. Imajo spretnosti in sposobnosti vodenja, da razumejo delovne naloge in kaj je potrebno, da je odličen delavec. Med vodjo ekipe in članom ekipe je malo razdalje. Zato se inštrukcije in mentorstvo, ki jih zaposleni dobijo od vodje ekipe, zdijo ustrezni in ustrezni.

Supervizorji lahko izobražujejo in mentorirajo zaposlene, toda zaradi njihovega avtoritetnega položaja so običajno edini, ki lahko izvajajo formalne preglede uspešnosti in disciplinske ukrepe. Nadzorniki - ne vodje skupin - imajo pooblastilo za najemanje in odpuščanje zaposlenih.