Primarni cilji finančnega poslovodenja

Finančno upravljanje je proces, ki podjetju omogoča načrtovanje, usmerjanje, organiziranje, spremljanje in nadzor sedanjih in prihodnjih finančnih virov in dogodkov. Vključuje uporabo osnovnih načel upravljanja pri finančnih dejavnostih, kot so nakupi, prodaja, povečanje kapitala, vrednotenje zalog, računovodsko poročanje in razdelitev dobička.

Poslovna organizacija je organske narave, njena uspešna rast pa je odvisna od finančne učinkovitosti poslovanja in strategij. Zato se primarni cilji finančnega poslovodenja osredotočajo tako na kratkoročne kot na dolgoročne dejavnosti, ki skušajo povečati ustvarjanje vrednosti iz redkih finančnih virov.

Pravočasno razširjanje poročil

Pravočasno razširjanje mesečnih, četrtletnih in letnih finančnih informacij notranjim in zunanjim zainteresiranim stranem je pomemben cilj finančnega poslovodenja. Zagotavlja, da so finančne informacije pripravljene v skladu z računovodskimi načeli in mednarodnimi standardi finančnega poročanja. To internim zainteresiranim stranem - torej lastnikom in zaposlenim - zagotavlja zanesljive informacije o uspešnosti in donosnosti podjetja. Računovodska poročila dobaviteljem zagotavljajo informacije, ki jih potrebujejo za določitev stabilnosti poslovanja, in vladi omogočajo, da preuči davčne obveznosti podjetja.

Načrtovanje ciljev finančnega poslovodenja

Namen finančnih načrtov in napovedi je povečati učinkovitost sedanjih in prihodnjih dejavnosti podjetja. Postopek načrtovanja poskuša prilagoditi operativne in naložbene dejavnosti organizacije njenim celotnim zmožnostim denarnega toka. Trenutne in prihodnje napovedi denarnega toka določajo obseg kratkoročnih in dolgoročnih načrtov poslovanja. Ta cilj zagotavlja pravočasno pridobivanje zadostnih sredstev in razporeditev za različne poslovne dejavnosti.

Finančno načrtovanje tudi zagotavlja, da se podjetje ukvarja z donosnimi dolgoročnimi naložbami. Na primer, kapitalski proračun analizira finančno sposobnost in donosnost dolgoročnih sredstev pred nakupom takšnih sredstev.

Obvladovanje tveganj

Obvladovanje tveganj je eden izmed zelo pomembnih ciljev poslovnih financ, saj se dotika enega od mehkih spodnjih delov podjetja. Finančno poslovodenje predpisuje ustrezne izredne ukrepe za operativna in strateška tveganja. Zavarovanje in avtomatizirani sistemi finančnega poslovodenja lastnikom podjetij in zaposlenim pomagajo pri preprečevanju ali zmanjšanju tveganj zaradi kraje, prevare in poneverbe. Notranji in zunanji revizijski postopki prav tako povečujejo odkrivanje prevar in drugih oblik finančnih zlorab.

Izvajanje kontrol

Funkcija finančnega poslovodenja izvaja notranji nadzor nad finančnimi viri. Kot tak je glavni cilj finančnih menedžerjev učinkovita uporaba in razporeditev virov v celotni organizaciji, poroča London School of Business and Finance. Vzpostavitev notranjega nadzora, na primer, kdo lahko sprejema in vplačuje denar ali oddaja pogodbe z dobavitelji, krepi nadzor finančnih transakcij, da lastnikom podjetij ali zaposlenim prepreči kršenje finančnih načel ali spodkopavanje preglednosti. Cilj izboljšanja notranjega finančnega nadzora zasledujejo nadzor nad višjim osebjem za finančno poslovodenje in notranjimi revizorji.

Neizvajanje notranjega finančnega nadzora bi lahko imelo posledice brez primere za podjetje, kot je bil primer škandalov računovodskega poročanja, ki so jih v začetku 2000-ih izvedli Enron, Tyco in WorldCom.