Kako ustvariti ozadje GIF za spletno stran

Animirana ozadja spletnih strani so lahko vpadljiva in jih lahko ustvarite z datotekami GIF. Ko na svoje poslovne strani dodajate besedilo in drugo vsebino, vam ni treba skrbeti, ali boste dodali ozadja: brskalniki vašim stranem preprosto dajo bela ozadja, če ne spremenite te privzete. Spletni strani HTML dodajte kratek razred CSS, da uporabite animirane in stacionarne slike GIF kot ozadje strani.

1.

Odprite dokument HTML in poiščite odsek glave dokumenta.

2.

V ta razdelek prilepite naslednjo kodo:

body {ozadje-slika: url ('myImage.gif'); background-repeat: ponovitev; }

Ta koda definira izbirnik CSS, ki oblikuje oznako telesa vašega dokumenta. Atribut background-image ima lastnost URL-ja, katerega vrednost je "myImage.gif." Spremenite to vrednost v ime enega od GIF-jev. Druga vrstica definira atribut ponovitve ozadja, katerega vrednost je v tem primeru "repeat". Ta vrednost brskalnikom sporoča, da se slika ponavlja po strani in navzdol po strani, da se ustvari mrežni učinek. Izbrišite to izjavo, če ne želite, da bi vaš GIF ustvaril ploščico ozadja.

3.

Shranite dokument in si ga oglejte v brskalniku, da vidite novo ozadje.